Zakres usług:

  • Koszenie, grabienie z wywozem pozostałości
  • cięcia pielęgnacyjne drzew o krzewów
  • ścinka drzew, usuwanie karczy i korzeni
  • formowanie żywopłotów
  • odnawianie i pielęgnacja trawników
  • podlewanie, sadzenie roślin
  • czyszczenie oczek wodnych
  • konserwacja elementów małej architektury ogrodowej
  • Doradztwo